Showing all 8 results

Show sidebar
Lõi giấy sổ còng
Close

Lõi sổ còng – Theo dõi thu chi

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Lõi giấy thay thế của sổ còng
Close

Lõi sổ còng – Lịch trình

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Lõi giấy sổ còng thay thế
Close

Lõi sổ còng – To do list

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Lõi giấy sổ còng
Close

Lõi sổ còng – Kẻ ngang

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Lõi sổ còng kẻ vuông
Close

Lõi sổ còng – Kẻ vuông

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Giấy bấm lỗ gáy còng kiểu chấm bi
Close

Lõi sổ còng – Chấm Dotgrid

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Giấy sổ còng Kraft
Close

Lõi sổ còng – Kraft

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ

Giấy viết gáy còng bấm lỗ sẵn
Close

Lõi sổ còng – Trơn

30,000 35,000 

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Giấy viết định lượng cao 100gsm
Đặc điểm: Bề mặt giấy mịn, không thấm mực mang lại cảm giác viết tốt
Số lượng: 90 trang
Quy cách: Bọc nilon bảo vệ